Category Archive ข่าวสาร

Byphuen

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มจร จัดพิธีเปิดการศึกษา  ทำสามีจิกรรมผู้บริหารและคณาจารย์ และไหว้ครูของนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญนิสิต และคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานฟังการกล่าวปาฐกถา โดย พระพรหมบัณฑิต องค์อธิการบดี และการประกวดพานไหว้ครู รายละเอียดดังกำหนดการด้านล่างนี้

 

Byphuen

มจร.จัดงานวันบูรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญศิษย์เก่า นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานวันบูรพาจารย์และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานได้จัดให้มีการทำบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์ ๗๐๐ รูปเพื่อแสดงอุทิศแด่บูรพจารย์ การประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น การประกวดผลงานการจัดการความรู้ และฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วันบูรพปัญญา ๗๐ ปี มหาจุฬาฯ” โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี รายละเอียดดังกำหนดการต่อไปนี้

 

Byphuen

ขอเชิญชมฟรีคอนเสริ์ตการกุศล “ซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ” 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมกับ ลูกทุ่งมหานคร FM95 ขอเชิญชมฟรีคอนเสริ์ตการกุศล “ซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ” ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล (หน้า มจร)

ศิลปิน/นักร้อง/ตลก นำโดย…
ลำใย ไหทองคำ, แซค ชุมแพ เป็นต้น

Byphuen

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา ได้แก่
๑. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๒. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
กำหนดการรับสมัคร ๑๕ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

Bygifzy

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา ทั้งนี้โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา (๑๙/๑๒/๒๕๕๙)

15578221_853362288145842_660742239672092495_o

15578350_853362134812524_5549232718148549619_o

15585036_853362104812527_8160584597153308544_o

15585098_853361968145874_2285875446860894840_o

15675883_853362204812517_2754215416914453019_o

Byphuen

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017″ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ภายในงานพบกับการประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 เรื่อง พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยหลายร้อยผลงาน ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่

www.researchexpo.nrct.go.th
และ www.nrct.go.th
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 517, 518 และ 519
โทรสาร 0-2579-0455 และ 0-2579-0109
ในวันและเวลาราชการ

Bygifzy

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 3
ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2560

Bygifzy

คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจประกันคุณภาพ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโมพระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร.พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ดร.รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด กรรมการได้ทำการประเมินคุณภาพของระดับสถาบันและระดับหลักสูตร ๑๐ หลักสูุตร ของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะได้ร่วมกันอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่กรรมการเมินทำให้การตรวจประกันของคณะมนุษยศาสตร์ลุล่วงไปด้วยดีและมีผลการประเมินในระดับดี