โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ
และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตช่วยเตรียมงานอย่างดียิ่ง