การเตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒
โทรสาร : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐
Email : human_fac@hotmail.com

ข่าวสาร

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะมนุษยศาสตร์ได้ที่นี่

Byphuen ธ.ค. 13, 2017

ภาควิชาจิตวิทยาจัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิต

วันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศา

Bygifzy ก.ย. 3, 2017

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ อบรมการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับอาจารย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2560 พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ดร.

Bygifzy ก.ย. 3, 2017

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมประจำคณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 1 กันยายน 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ได้ประชุม