ข่าวสาร

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะมนุษยศาสตร์ได้ที่นี่

Bygifzy ส.ค. 22, 2017

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ปี 2560

โครงการพัฒนาบุคลากร วันที่ 19-21 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศ

Byphuen ส.ค. 5, 2017

ภาควิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่English program

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมน

Bygifzy ส.ค. 2, 2017

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมก่อน