การเตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒
โทรสาร : ๐๓-๕๒๔๘-๐๐๐
Email : human_fac@hotmail.com

ข่าวสาร

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะมนุษยศาสตร์ได้ที่นี่

ByNawseng มี.ค. 16, 2018

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

มจร (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศ

ByNawseng มี.ค. 11, 2018

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับโล่กาญจนเกียรติคุณ “คนดีศรี พอ.มจร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิก

Byphuen ธ.ค. 13, 2017

ภาควิชาจิตวิทยาจัดอบรมทักษะการให้การปรึกษาแก่นิสิต

วันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศา