หน้าหลัก

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

งานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์

งานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานอนุสรณ์ ๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์ มจร โดยมีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓   พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานปิดโครงการ   พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือ จากคณาจารย์…

คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มจร  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา