หลักสูตรปริญญาเอก

คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ๒ หลักสูตร คือ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดการศึกษ ๑ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยา จัดการศึกษา ๑ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.