สถิติอาจารย์ประจำคณะ

สถิติอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ฉายา นามสกุล ประจำ/อัตราจ้าง ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา – คะเนตนอก อัตราจ้าง ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  – ปันเขื่อนขัตย์ อัตราจ้าง ๓ … Continue reading สถิติอาจารย์ประจำคณะ