โครงการเชื่อมสัมพันธ์ ๒ คณะ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” มจร เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๖

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.:

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรวันสงกรานต์ ระหว่างคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และคณาจารย์) และคณะมนุษยศาสตร์ (คณบดี, รองคณบดี คณาจารย์) และผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต (พระมหาราชัน, ดร.) พร้อมทั้ง ผอ.กองสื่อสารองค์กร พระครูนิวิฐสารบัณฑิต ร่วมงานในครั้งนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีต้นกำเนิดเดียวกัน คือ คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ ก่อนจะแยกออกเป็น ๒ คณะอย่างในปัจจุบัน ทั้ง ๒ คณะ จึงเป็นแฝด มจร

Two-Faculty Connection Project on the occasion of Songkran Festival, Thai New Year 2023

Faculty of Humanities and Faculty of Social Sciences share the same origin as the Faculty of Humanities and Social Welfares before currently splitting into two faculties.

Both faculties are MCU twins.

Very Happy Songkran or Thai New Year 2023 to all concerned in both faculties.