ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566
🍃รอบที่ 2 Quota
https://lookerstudio.google.com/s/p1yr5glgdoA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://lin.ee/PrTX0dk