ประกาศรายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566

สภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก!