รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย
เรียนที่วัดมหาธาตุฯ (ท่าพระจันทร์)
#จิตวิทยาชีวิตและความตาย
#รับสมัครเรียน ป.โท ป.เอก
#มจร.
#วัดมหาธาตุฯ(ท่าพระจันทร์)