เปลี่ยนชีวิต ด้วยงานจิตอาสา @คณะมนุษยศาสตร์ 2019

นิสิตจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด

โดยได้การสนับสนุนจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

เปลี่ยนชีวิต ด้วยงานจิตอาสา