จิตอาสาธนาคารบุญ ส่งเสริมให้นิสิตทำดี โดยมีแรงบันดาลใจ

นิสิตจิตอาสามหาจุฬาฯ คณะมนุษยศาสตร์
ลุยงานแม้มหาลัยจะมีประกาศให้หยุดการเรียนการสอน
เนื่องจากฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
แต่ก็มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุง
เรื่องความสะอาดบริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์
โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณ
พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์