มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017″ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ภายในงานพบกับการประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 เรื่อง พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยหลายร้อยผลงาน ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่

www.researchexpo.nrct.go.th
และ www.nrct.go.th
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 517, 518 และ 519
โทรสาร 0-2579-0455 และ 0-2579-0109
ในวันและเวลาราชการ