หลักสูตรปริญญาโท

คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ๔ หลักสูตร คือ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (International program)

ภาควิชาจิตวิทยา จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.