หลักสูตรปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร คือ

ภาควิชาภาษาไทย จัดการศึกษา ๑ หลักสูตร

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาอังกฤษ (English program)

ภาควิชาจิตวิทยา  จัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.