คณะมนุษยศาสตร์ มจร

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตร่วมต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายจากประเทศศรีลังกา ทั้งนี้โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา (๑๙/๑๒/๒๕๕๙)

15578221_853362288145842_660742239672092495_o

15578350_853362134812524_5549232718148549619_o

15585036_853362104812527_8160584597153308544_o

15585098_853361968145874_2285875446860894840_o

15675883_853362204812517_2754215416914453019_o

Related posts