คณะมนุษยศาสตร์ มจร

นิสิต ป.ตรี ภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 ศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ได้นำพานิสิตภาควิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 มาศึกษานอกสถานที่ ดูการชันสูตรพลิกศพ  สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตำรวจ

ในรายวิชาสรีรจิตวิทยา

 

          

 

ข่าว ภาพ : พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ

Related posts