คณะมนุษยศาสตร์ มจร
  • Home
  • Yearly Archives: 2018

Year : 2018

ข่าวสาร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มจร.

Nawseng
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : สมเด็จพ
ข่าวสาร

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Nawseng
     ผศ.ดร.สมโภช  ศรีวิจิ
ข่าวสาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปสู่ภาคปฎิบัติในระดับส่วนงาน

Nawseng
วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕